Bolagsstämmor

Årstämma 2017

Årsstämman 2017 kommer att äga rum torsdagen den 8 juni 2017 kl. 15.00 på Dockyard Hotel, Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00. 

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 1 juni 2017,

dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen Minesto AB, ”Årsstämma 2017”, Vita Gavelns Väg 6, 426 71 Västra Frölunda, eller per e-post till ir@minesto.com senast torsdagen den 1 juni 2017 kl. 17.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden. 

För mer information hänvisas till kallelsen till årsstämman 2017, se länk nedan.

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 i Minesto AB (publ) hölls på Dockyard Hotel i Göteborg den 15 juni. Totalt 16 139 495 aktier och röster var närvarande vid stämman, vilket motsvarar 26 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se länkarna nedan för mer information från årsstämman 2016.

Extra bolagsstämmor

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 4 september 2015.