Finansiell kalender

Delårsredogörelse 1 jan–31 mars 2017
2017-05-18
Årsstämma 2017
2017-06-08
Delårsrapport 1 jan–30 juni 2017
2017-08-17
Delårsredogörelse 1 jan–30 sept 2017
2017-11-16