Pressmeddelanden

2017-02-23
På måndag den 28 februari avslutas teckningsperioden för Minestos teckningsoptioner Minest TO1 och då ska teckningslikvid senast vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda. Teckningsoptioner som ej har utnyttjats senast den 28 februari förfaller och blir värdelösa.Läs mer »
2017-02-09
Illustration of a future Deep Green array in Holyhead Deep, Wales.
Det svenska miljöteknikbolaget Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, avser att expandera den kommersiella utrullningen av sin Deep Green-teknologi i Holyhead Deep i norra Wales. Minesto har idag inlett processen för att utöka den installerade kapaciteten vid bolagets första...Läs mer »

Pages