Teckningsoptioner TO1

Teckningsperioden för de teckningsoptioner (”Minest TO1”) som emitterades i samband med Minestos nyemission i november 2015 pågick 1–28 februari 2017.

Totalt tecknades 11 931 743 nya aktier i Minesto med stöd av teckningsoptionerna, vilket innebar en teckningsgrad på 90,7 procent och en sammanlagd teckningslikvid om 75 169 981 kr.