Inlösen av teckningsoptioner januari–februari 2019

I samband med företrädesemissionen av så kallade units i februari 2018 emitterades teckningsoptioner av serie TO 2 (kortnamn ”MINEST TO 2”). Innehavare av TO 2 kunde under perioden 11 januari–8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB för 7,00 SEK per aktie med stöd av teckningsoptionerna.

Totalt tecknades 6 336 031 nya aktier i Minesto AB med stöd av teckningsoptionerna, vilket innebar en teckningsgrad på 97,8 procent och en teckningslikvid om 44 352 217 SEK.