Bolagsstämmor

 

Extra bolagsstämma 2018

Minesto AB höll onsdagen den 24 januari 2018 extra bolagsstämma på VGR Campus Nya Varvet med adress Fredrik Bloms väg 25 i Göteborg. De huvudsakliga besluten av stämman var antagande av ny bolagsordning samt beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner. Se dokumenten nedan för mer information från extra bolagsstämma 2018.

 

Årstämma 2017

Årsstämman 2017 ägde rum på Dockyard Hotel i Göteborg den 8 juni. Totalt 18 847 755 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se dokumenten nedan för mer information från årsstämman 2017.

 

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 hölls på Dockyard Hotel i Göteborg den 15 juni. Totalt 16 139 495 aktier och röster var närvarande vid stämman, vilket motsvarar 26 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se länkarna nedan för mer information från årsstämman 2016.

 

Extra bolagsstämma 2015

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 4 september 2015.