Bolagsstämmor

Årstämma 2017

Årsstämman 2017 ägde rum på Dockyard Hotel i Göteborg den 8 juni. Totalt 18 847 755 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se dokumenten nedan för mer information från årsstämman 2017.

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 hölls på Dockyard Hotel i Göteborg den 15 juni. Totalt 16 139 495 aktier och röster var närvarande vid stämman, vilket motsvarar 26 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se länkarna nedan för mer information från årsstämman 2016.

Extra bolagsstämmor

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 4 september 2015.