Board of Directors, Minesto.

Styrelse

Minestos styrelse utgörs av individer som kombinerar gedigen erfarenhet av såväl entreprenörskap som av affärsutveckling med expertis inom industrialisering av teknikutvecklingsbolag.

Bengt Adolfsson, ordförande

Bengt Adolfsson är VD och ägare till investmentbolaget BGA Invest. Hans bakgrund omfattar tiden som VD och senare ordförande för Hilding Anders, då Europas största sängtillverkare. Under Bengt Adolfssons tid på Hilding Anders växte företaget från en omsättning på 6 miljoner euro till nära 400 miljoner euro.

Martin Edlund, ledamot samt VD och koncernchef

De senaste femton åren har Martin Edlund varvat arbete som managementkonsult med strategiska forskningssamarbeten i världsledande teknikföretag såsom ABB, GE, LM Ericsson och ITT Industries. Han är teknologie doktor inom Innovation Management från Institutionen för industriell organisation och ekonomi på Chalmers tekniska högskola och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Git Sturesjö Adolfsson, ledamot

Git Sturesjö Adolfsson är vice VD för BGA Invest. Hon är verksam som VD för Facino AB och styrelsemedlem i alla BGAs portföljbolag. Hon har 20 års erfarenhet inom företagsledning, ledning av marknadsförings- och säljorganisationer inom både internationell och inhemsk verksamhet, såsom marknadsföringschef för L’Oreal och Arla Foods samt som Vice President för Sales and Marketing hos Malmö Aviation. 

Göran Linder, ledamot

Göran Linder avlade civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1987. Han är VD för venture capital-bolaget Midroc New Technology AB liksom för investeringsbolaget Midroc Invest AB – båda framträdande investeringsdelar inom Sheikh Mohammed Al-Amoudis affärsportfölj. Göran Linder är styrelsemedlem i ett flertal nyskapande utvecklingsprojekt. Han har mer än 25 års erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och företagsledning med omfattande kunskaper inom teknikrelaterade områden.

Stefan Karlsson, ledamot

Stefan Karlsson har en passion för förnybar energi och dessutom omfattande erfarenhet från området. Mellan 2012 och 2015 var han ordförande för branschföreningen Svensk Vindenergi. Från 2002 till 2015 var Stefan global chef inom Affärsutveckling för segmentet för förnybar energi (vind, sol och havsenergi) på SKF. Stefan har också lång internationell erfarenhet som VD för olika försäljningsbolag inom SKF. Mellan 1986 och 1988 var Stefan handelssekreterare för Sverige placerad i Colombia. Nyligen startade Stefan sitt eget oberoende konsultföretag, RenSo AB, med inriktning på affärsutveckling och ledningsstöd för företag inom branschen för förnybar energi. Stefan har en MSc inom Management & Engineering från Linköpings Tekniska Högskola.

Andreas Gunnarson, suppleant

Investment manager Midroc New Technology. Tidigare Investment Manager på Saab Ventures. Gedigen lång erfarenhet av att starta upp och driva högteknologiska företag.