Styrelse

Minestos styrelse utgörs av individer som kombinerar gedigen erfarenhet av såväl entreprenörskap som av affärsutveckling med expertis inom projektfinansiering och industrialisering av teknikutvecklingsbolag.

Bengt Adolfsson

Styrelsens ordförande. Först invald 2010. Oberoende i förhållande till bolaget. Ej oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare (representerar BGA Invest AB).

Bengt Adolfsson är VD och ägare till investmentbolaget BGA Invest. Hans bakgrund inbegriper tiden som VD och senare ordföranden för Hilding Anders, då Europas största sängtillverkare. Under Bengt Adolfssons tid på Hilding Anders växte företaget från en omsättning på 6 MEUR till nära 400 MEUR.

Födelseår: 1949

Utbildning: Ekonomistudier.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SmartRefill i Helsingborg AB. Styrelsemedlem i Acconeer AB, Watersprint AB och Digimail Sverige AB.

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 28 467 980 aktier.

Git Sturesjö Adolfsson

Styrelseledamot. Först invald 2010. Oberoende i förhållande till bolaget. Ej oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare (representerar BGA Invest AB).

Git Sturesjö Adolfsson har 20 års erfarenhet inom företagsledning, ledning av marknadsförings- och säljorganisationer inom både internationell och inhemsk verksamhet, såsom marknadsföringschef för L’Oréal och Arla Foods samt som Vice President för Sales and Marketing hos Malmö Aviation.

Födelseår: 1961

Utbildning: Ekonomexamen.

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i Acconeer AB, SmartRefill i Helsingborg AB och Digimail Sverige AB.

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 28 467 980 aktier.

Göran Linder

Styrelseledamot. Först invald 2007. Oberoende i förhållande till bolaget. Ej oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare (representerar Midroc New Technology AB).

Göran Linder är verkställande direktör för Midroc New Technology AB och Midroc Invest AB. Han har över 25 års diversifierad erfarenhet från försäljning, affärsutveckling och företagsledning, med omfattande kunskaper inom teknikrelaterade områden.

Födelseår: 1962

Utbildning: Civilingenjör

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i Midroc New Technology AB, Midroc Invest AB, Midroc Finans AB, PowerCell AB, Crunchfish AB, Nilsson Special Vehicles AB, QCG Sweden AB och Promore Pharma AB.

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 20 709 060 aktier.

Javier Sanz

Styrelsemedlem. Först invald 2018. Oberoende i förhållande till bolaget samt till bolagets betydande aktieägare.

Javier Sanz är Thematic Leader, Renewable Energies på InnoEnergy, en ledande europeisk investerare inom förnybar energi, där han leder företagets strategi inom förnybar energi. Han har mer än 25 års yrkeserfarenhet av att utveckla nya produkter och ta dem till marknaden inom energisektorn samt rymd- och flygindustrin.

Födelseår: 1967

Utbildning: Civilingenjör i rymdteknik samt förnybar energi, Ex-MBA InnoEnergy Business School.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 0

Jonas Millqvist

Styrelseledamot. Först invald 2018. Oberoende i förhållande till bolaget samt till bolagets betydande aktieägare.

Jonas Millqvist är Senior Underwriter vid Danmarks Exportkreditnämnd, Eksport Kredit Fonden. Han har gedigen erfarenhet av affärsutveckling och finansiering inom förnybar energi, inte minst från att ha arbetat åtta år för den globala vindkraftstillverkaren Vestas Wind Systems. Under sin tid på Vestas ledde Jonas olika team inom avdelningarna Treasury och Structured Finance för att möjliggöra storskaliga vindkraftsprojekt genom olika finansieringslösningar.

Födelseår: 1961

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi och statsvetenskap.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 1 000 aktier.

Martin Edlund

Styrelseledamot och VD. Först invald 2008. Ej oberoende i förhållande till bolaget (tillhör företagsledningen). Oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare.

De senaste 20 åren har Martin Edlund varvat arbete som managementkonsult med strategiska forskningssamarbeten i världsledande teknikföretag såsom ABB, GE, LM Ericsson och ITT Industries. Han har varit aktiv i havsenergibranschen under det senaste decenniet. Sedan 2016 leder Martin Edlund Minesto och bolagets strategi för att kommersialisera dess unika produkt.

Födelseår: 1969

Utbildning: Teknologie doktor i Innovation Management samt civilingenjör i teknisk fysik.

Övriga uppdrag: –

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 83 500 aktier och 460 000 personaloptioner.

Andreas Gunnarsson

Suppleant. Först invald 2007. Oberoende i förhållande till bolaget. Ej oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare (representerar Midroc New Technology AB).

Andreas Gunnarsson har över 20 års erfarenhet av att utveckla högteknologiska företag. Han är Investment Manager på Midroc New Technology AB och har tidigare bland annat arbetet som Investment Manager på Saab Ventures.

Födelseår: 1974

Utbildning: Studier i företagsekonomi.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Heliospectra AB, Lamera AB och WRAP International AB. Styrelseledamot i Air to Air Sweden AB och SolarWave AB.

Innehav i Minesto, inklusive närstående: 0.