Finansiell kalender

Årsstämma 2019
2019-06-04
Halvårsrapport 2019
2019-08-22
Delårsredogörelse 1 jan-30 sep
2019-11-14