Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021
2022-03-17
Årsredovisning 2021
2022-03-24
Delårsredogörelse 1 jan-31 mars 2022
2022-04-21
Årsstämma 2022
2022-06-08
Halvårsrapport 2022
2022-08-18
Delårsredogörelse 1 jan-30 sep 2022
2022-10-20