Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2018
2019-03-28
Årsredovisning 2018
2019-04-04
Delårsredogörelse 1 jan-31 mars
2019-05-08
Årsstämma 2019
2019-06-04
Halvårsrapport 2019
2019-08-22
Delårsredogörelse 1 jan-30 sep
2019-11-14