Minesto's CEO Dr Martin Edlund and other participants on stage at the Taiwan-Sweden Joint Business Council Meeting 2018 in Taipei. Photo: Business Sweden

Minesto och svenska storbolag i delegation till Taiwan

2018-11-23

I veckan deltog Minesto i en svensk handelsdelegation ledd av Stina Billinger, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som besökte Taiwan för det 34:e Taiwan-Sweden Joint Business Council (JBC) Meeting i Taipei.

Minesto genom VD Martin Edlund deltog i samtal på hög nivå på temat Smarta städer och hållbara samhällen tillsammans med företrädare för Volvo, Ericsson och AstraZeneca. Martin Edlund presenterade även Minesto och dess unika produkt för nyckelpersoner från både offentlig sektor och industriella aktörer.

Vi är mycket nöjda över att ha fått chansen att delta i delegationen och att representera svensk industri i samtal kring den svenska agendan i östra Asien. Innovativa företag som Minesto, med affärsmodeller som skapar högre värde och driver en hållbar utveckling, kan dra nytta av substantiella affärsmöjligheter i regionen, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Med en målsättning om 20 procent förnybar energiproduktion i Taiwan år 2025 var grön energi ett centralt fokusområde vid JBC-mötet.

Det är tydligt att havsenergi behövs för att skapa en hållbar framtida energimix i Taiwan. Vår ambition är att vara högst involverade i att bygga betydande kapacitet för förutsägbar, ren energiförsörjning i Taiwan – samt i att forma landets långsiktiga energipolitiska agenda, säger Martin Edlund.

Taiwan-Sweden Joint Business Council Meeting arrangeras av Business Sweden tillsammans med Chinese International Economic Cooperation Association och hålls årligen, vartannat år i Taiwan och vartannat i Sverige. Mötet utgör en plattform på hög nivå för att stärka samarbetet mellan Sverige och Taiwan – med fokus på smarta städer och hållbara samhällen. JBC-mötet ger svenska organisationer chansen att visa upp världsledande teknik för viktiga beslutsfattare och företag i Taiwan och bygga ett starkt nätverk för accelererad marknadsetablering i Asien.

Sektorn för förnybar energi är ett nyckelområde där Business Sweden ser tillväxtmöjligheter för svenska företag i Taiwan. Avskaffandet av kärnkraft och ett tydligt fokus på utbyggnad av förnybar energi innebär att innovativa svenska företag som Minesto har möjligheter att använda Taiwan som en inkörsport till den asiatiska marknaden för förnybar energi, säger Vlad Månsson, Market Manager Taiwan på Business Sweden.