Presentation på Erik Penser Banks temadag Cleantech

2022-01-12

Minesto deltog den 13 januari 2022 på Erik Penser Banks temadag med inriktning Cleantech, där vd Martin Edlund presenterade företaget.