Presentation på Västra Hamnens Investerardag

2020-12-03

Minesto deltog i Västra Hamnens Investerardag den 2 december där VD Martin Edlund presenterade bolaget och de senaste framgångarna i Minestos projekt på Färöarna.