Presentation vid Pareto Securities Renewable Energy & Cleantech Conference

2021-10-14

Minesto deltog den 13 oktober 2021 vid Pareto Securities Renewable Energy & Cleantech Conference där vd Martin Edlund presenterade bolaget och dess aktiviteter för kommersiell uppskalning.