Vd:s anförande till årsstämman 2021

2021-06-02

Förinspelat anförande av vd Martin Edlund till årsstämman i Minesto AB den 2 juni 2021. Mot bakgrund av fortsatt smittspridning och restriktioner relaterat till coronapandemin hölls Minestos årsstämma 2021 endast via poströstning, helt utan fysisk närvaro.

För mer information om Minestos årsstämma 2021, klicka här.