Video: DG500 – sjösättningen av en världsunik undervattensdrake

2018-12-21

När vi ser tillbaka på 2018 ser vi ett år när världen på allvar fick upp ögonen för klimatförändringarna och det faktum att tiden för prat är över – nu är det tid för handling.

Under det senaste året har vi sett en ökande förståelse från viktiga intressenter och beslutsfattare för att om en hållbar global energiomställning ska kunna ske, då behöver vi fler förnybara energikällor som kan leverera förutsägbar och kostnadseffektiv elektricitet till jordens växande befolkning.

Vi ser också ett år där Minesto har gjort betydande framsteg för att säkerställa att vår unika havsenergiteknik blir en nyckelkomponent i den globala omställningen till ren energi.

2018 skalade Minesto upp sitt patenterade koncept för att generera grön el från långsamma havsströmmar. Utanför norra Wales kust har vi installerat, testat och verifierat vår Deep Green-teknologi för första gången med en enhet i kommersiell skala.

Idag publicerar vi en film som inte bara visar det utomordentliga arbete som utfördes av Minesto-teamet under året utan också hur allting började och varför Minestos teknologi är ett nödvändigt komplement i ett framtida hållbart energisystem.

Det är ett erkännande till våra fantastiska medarbetare i Holyhead, Portaferry, Göteborg och Taipei.

Det är en försmak av vad som komma skall.

Det är framtiden för förnybar energi.

 

God Jul och Gott Nytt År önskar Minesto.