Video: VD Martin Edlund om nästa steg i Wales

2018-12-21

Minestos VD Martin Edlund kommenterar nyheten att Minesto gått in i en formell planeringsfas med Wales regering för nästa steg av offentliga utvecklingsmedel i Wales och berättar vad Minesto avser genomföra i nästa fas av bolagets projekt i Holyhead Deep.