Nyheter

2018-12-21
Minestos VD Martin Edlund kommenterar nyheten att Minesto gått in i en formell planeringsfas med Wales regering för nästa steg av offentliga utvecklingsmedel i Wales och berättar vad Minesto avser genomföra i nästa fas av bolagets projekt i Holyhead Deep.Läs mer »
2018-10-29
Teknik- och ingenjörstidningen Ny Teknik har idag publicerat en artikel om Minesto, de framsteg som gjorts i Wales under de senaste månaderna och företagets initiativ för att etablera sin unika Deep Green-teknologi på marknaden.Läs mer »
2018-10-26
Nyheterna i TV4 rapporterade i sina sändingar under fredagen om Minesto. VD Martin Edlund intervjuas och i inslaget lyfts Minestos teknologi samt de pågående driftsättningsaktiviteterna av företagets första tidvatteninstallation utanför norra Wales kust.Läs mer »

Pages