Illustration of a bar graph showing an increasing trend

Stor finansiell hävstång

Marknadspotentialen för Minestos teknologi är alltså avsevärd och bolagets sammanlagda patentskydd för Deep Green kan närmast jämföras med att inneha patent för att tillverka vindkraftverk.

Minesto uppskattar att marknadspotentialen för långsamma tidvattenströmmar uppgår till över 200GW i installerad kapacitet, vilket motsvarar fler än 400 000 Deep Green-kraftverk. Lägger man sedan till marknaden för kontinuerliga havsströmmar uppskattas den ha en potential på över 140 000 installerade kraftverk. Dessa uppskattningar utgår från idag kartlagda områden med rimlig närhet till befolkade områden.

Denna finansieringsform innebär att det kapital Minesto investerar i teknikutvecklingen ökar med mellan 70–100 procent, beroende på kontrakt och projekt.

Lansering av Minestos unika teknologi innebär att en helt ny industri inom tidvattenenergi utvecklas. Störst genomslag har kraftverket Deep Green när installation sker i så kallade arrays, likt havsbaserade vindparker. I sådana installationer är det effektiva kraftverket Deep Green en mindre del av projektkostnaderna och en omfattande värdekedja med delsystem som energiexport, transmission, offshore-tjänster med mera växer fram kring Minestos teknologi.

Till detta kan läggas de publika medel som Minesto med stor framgång har beviljats, inte minst under de senaste två åren, för den fortsatta utvecklingen av Deep Green. Denna finansieringsform innebär att det kapital Minesto investerar i teknikutvecklingen ökar med mellan 70–100 procent, beroende på kontrakt och projekt.

Omfattningen av Minestos stora marknadspotential, den omgivande industriella expansionen ihop med nuvarande framgångsrika utvecklingsstöd gör sammantaget att värdet av Minesto som bolag och teknologi har mycket stora hävstångseffekter.

Nästa: 4. En hållbar investering

Föregående: Deep Green – en unik teknologi som exploaterar en hittills outnyttjad naturresurs