The front facade of Minesto's visitor centre at the offices in Holyhead, Wales.

Open morning at Minesto UK's visitor centre 18 December

December 18, 2018

On Tuesday 18th of December we will host an open morning at our Minesto UK visitor centre in Holyhead.

We welcome all to an update on our activities in Wales and our project at Holyhead Deep – the first low-flow tidal energy project in the world. Full-scale and model-scale prototypes of Minestoäs Deep Green technology will also be on display. 

9am to 11am – 43 Market Street, Holyhead

 

Diweddariad gan Minesto UK Ltd

Bydd Canolfan Ymweld Minesto UK ar agor ddydd Mawrth 18fed Rhagfyr. 9am tan 11am – 43 Stryd y Farchnad, Caergybi

Dewch draw i ddysgu mwy am brosiect ynni llanw cyflymder-isel cyntaf y byd.

Cewch weld prototeipiau ar raddfa lawn, chwarter graddfa a’r degfed raddfa o’n tyrbin llanw Deep Green.

Croeso i bawb ddod i siarad â’r tîm Minesto a chael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y Prosiect Deep Green yn Nyfnder Caergybi.