Investor relations

Minestos aktie är listad under kortnamnet MINEST på Nasdaq First North i Stockholm. Vår kommunikation med marknaden ska präglas av öppenhet, relevans och tillförlitlighet.

På denna del av webbplatsen hittar du bland annat våra svenska pressmeddelanden, finansiella rapporter och information om aktien. Övriga nyheter, media och presentationer återfinns på News & Media på den engelskspråkiga delen av webbplatsen. 

Årsstämma 2017

Minestos årsstämma 2017 kommer att äga rum den 8 juni i Göteborg. Läs mer här.

Varför investera i Minesto?

Förnybar energi är en framtidsbransch och Minesto har i Deep Green en unik, verifierad teknologi för att producera el ur havet. Läs mer här.

 

Pressmeddelanden

2017-05-11
Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2017 kl. 15.00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.Läs mer »