Investor relations

Minestos aktie är listad under kortnamnet MINEST på Nasdaq First North i Stockholm. Vår kommunikation med marknaden ska präglas av öppenhet, relevans och tillförlitlighet.

På denna del av webbplatsen hittar du bland annat våra svenska pressmeddelanden, finansiella rapporter och information om aktien. Övriga nyheter, media och presentationer återfinns på News & Media på den engelskspråkiga delen av webbplatsen. 

Teckningsoptioner februari 2017

För information om Minestos teckningsoptioner TO1 med lösenperiod 1 februari–28 februari, klicka här.

Varför investera i Minesto?

Förnybar energi är en framtidsbransch och Minesto har i Deep Green en unik, verifierad teknologi för att producera el ur havet. Läs mer här.

Pressmeddelanden

2017-02-23
På måndag den 28 februari avslutas teckningsperioden för Minestos teckningsoptioner Minest TO1 och då ska teckningslikvid senast vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda. Teckningsoptioner som ej har utnyttjats senast den 28 februari förfaller och blir värdelösa.Läs mer »