Investor relations

Minestos aktie är listad under kortnamnet MINEST på Nasdaq First North i Stockholm. Vår kommunikation med marknaden ska präglas av öppenhet, relevans och tillförlitlighet.

På denna del av webbplatsen hittar du bland annat regulatoriska pressmeddelanden, finansiella rapporter och information om aktien. Övriga nyheter, media och presentationer (även presentationer på svenska) återfinns under News & Media på den engelskspråkiga delen av webbplatsen. 

Företrädesemission 2018

Styrelsen för Minesto AB har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 24 januari 2018 beslutar om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units). Vid full teckning tillförs Minesto initialt cirka 103,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 64,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om den föreslagna företrädesemissionen här.

Varför investera i Minesto?

Förnybar energi är en framtidsbransch och Minesto har i Deep Green en unik, verifierad teknologi för att producera el ur havet. Läs mer här.

Pressmeddelanden

2017-12-22
Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 13.00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans väg 23 i Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 12:00.Läs mer »