Investor relations

For investor information in English, click here.

Minestos aktie är listad under kortnamnet MINEST på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Vår kommunikation med marknaden ska präglas av öppenhet, relevans och tillförlitlighet.

På denna del av webbplatsen hittar du regulatoriska pressmeddelanden, nyheter och presentationer på svenska, finansiella rapporter samt information om aktien. Övriga nyheter, media och presentationer återfinns under News & Media på den engelskspråkiga delen av webbplatsen.

Varför investera i Minesto?

Efterfrågan på förnybar energi ökar kraftigt och förväntas fortsätta göra det i takt med att världen ställer om till hållbara energisystem för att bekämpa den globala uppvärmningen. Minesto erbjuder kraftproducenter en unik och verifierad teknologi som möjliggör planerbar produktion av grön el ur havet. Läs mer här.

Nyheter

2022-10-05
Minesto, ledande utvecklare av marin energi, meddelar att utvecklingen av världens första energipark med tidvattendrakar i Hestfjord, Färöarna, fortlöper effektivt enligt plan. Parkens totala planerade kapacitet är cirka 30 MW, vilket inkluderar tjugofyra kitesystem på 1,2 MW vardera. Anläggningens...Läs mer »
2022-09-09
Minesto launches new media library on minesto.com/media ( https://minesto.frontify.com/d/C2QTuQ6m2RRx/media-library ) with the ambition to share and distribute high-quality media material. Visitors to the media library will be able to download media material ranging from 3D models and animations,...Läs mer »