Investor relations

Minestos aktie är listad under kortnamnet MINEST på Nasdaq First North i Stockholm. Vår kommunikation med marknaden ska präglas av öppenhet, relevans och tillförlitlighet.

På denna del av webbplatsen hittar du regulatoriska pressmeddelanden, nyheter och presentationer på svenska, finansiella rapporter samt information om aktien. Övriga nyheter, media och presentationer återfinns under News & Media på den engelskspråkiga delen av webbplatsen. 

Teckningoptioner TO 2 11 januari–8 februari 2019

Klicka här för att läsa mer om inlösen av teckningsoptionerna TO 2

Varför investera i Minesto?

Förnybar energi är en framtidsbransch och Minesto har i Deep Green en unik, verifierad teknologi för att producera el ur havet. Läs mer här.

Analys av Minesto

Västra Hamnen Corporate Finance bevakar sedan december 2018 Minesto inom ramen för så kallad uppdragsanalys. Den initiala analysen finns tillgänglig att ladda ned genom att klicka här. Denna kommer sedan följas upp och revideras kontinuerligt.

Nyheter

2019-01-11
Idag den 11 januari inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner (”MINEST TO 2”) som emitterades i samband med Minestos företrädesemission av så kallade units i februari 2018. Innehavare av MINEST TO 2 kan fram till den 8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB för 7,00 SEK per aktie med...Läs mer »