Varför investera i Minesto?

Disclaimer

En investering i Minesto är en investering i framtidens energi och en chans att ta del av en framtida värdeutveckling i det segmentet. Alla aktieinvesteringar är dock förenat med risktagande och en investering ska ses i detta perspektiv.

Läs mer om Nasdaq First North som handelsplats under Aktien.