Energimyndigheten beviljar medel till projekt fokuserade på Minestos teknologi

Press releases

7 juli 2016

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto, ledande utvecklare inom tidvattenenergi, har tillsammans med partners inom industrin och akademin beviljats forskningsmedel av Energimyndigheten om sammanlagt 5,7 miljoner kr.- Beslutet är ett tydligt tecken på förtroende från Energimyndigheten i Minestos förmåga att realisera Deep Green-teknologin, säger Dr Heije Westberg, CTO på Minesto.

Minestos patenterade teknologi Deep Green är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. Konceptet har utvecklats under ett knappt decennium och sedan tre år pågår havstester i kvartsskala utanför Nordirlands kust. Parallellt med detta pågår utvecklingen av det första kraftverket i fullskala, vilken ska sjösättas i Wales under sommaren 2017.

Det är de två forskningsprojekten Kostnadseffektivisering av marina energiomvandlare samt Drakens väg: Optimering av strömkraftverk i havet som nu har beviljats medel från Energimyndigheten. Projekten är fokuserade på den fortsatta utvecklingen av Deep Green och syftar till att optimera den första fullskalemodellen. Sammanlagt beviljas de två projekten medel om 5,7 miljoner kr.

Dr Heije Westberg, CTO på Minesto:

– Energimyndighetens beslut att bevilja medel till dessa två projekt är ett tydligt tecken på förtroende för potentialen i vår teknologi och Minestos förmåga att realisera densamma. Det här är forskningsmedel som är öronmärkta för att stärka den fortsatta utvecklingen av Deep Green. Kunskapen som kommer att genereras i projekten gynnar både oss, våra partners i projekten och förhoppningsvis hela sektorn för marin energi, säger Heije Westberg.

Kostnadseffektivisering av marina energiomvandlare är ett samarbetsprojekt mellan Minesto, SSPA och Moorlink och är specialanpassat för Deep Green. Projektet ska fokusera på förbättringar i förankrings- och roderdesign samt fullskalesimuleringar.

Drakens väg: Optimering av strömkraftverk i havet är ett samarbete mellan Minesto, Göteborgs universitets Institution för marina vetenskaper och Chalmers tekniska Högskola. I projektet kommer Minesto bland annat få tillgång till ”state of the art” turbulensmodellering, specialutformad för bolagets intressen. 

För mer information, vänligen kontaktaDr Heije WestbergCTO, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com  

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB070-570 75 08press@minesto.com

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2016-07-07.pdf

Om MinestoMinesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats.

Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.

Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission.

Denna information är sådan som Minesto AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 09.00 CEST.