Europeiska investeraren InnoEnergy utökar sitt engagemang i Minesto med investering om 1 miljon euro

Press releases

10 december 2018

InnoEnergy, inflytelserik europeisk investerare inom ren energi, utökar sitt engagemang i det svenska miljöteknikbolaget Minesto. InnoEnergy investerar ytterligare 1 miljon euro i kommersialiseringen av Minestos unika teknologi för marin energi. Detta gör Minesto till InnoEnergys största investering inom havsenergi.

– Denna investering understryker vilken roll havsenergi genom Minestos teknologi kan spela i den globala omställningen till förnybar energi. Den signalerar också tydligt InnoEnergys förtroende i vår organisation och i potentialen av vår banbrytande teknologi för att producera ren energi. Som en av de största investerarna i Minesto har InnoEnergy spelat en kritisk roll för bolaget. Deras inflytande och ekosystem av nyckelaktörer inom energisektorn är en enorm tillgång för oss, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Med mer än 170 miljoner euro investerade i olika innovationsprojekt i energisektorn är InnoEnergy en stark europeisk drivkraft för att stödja utveckling av nya idéer och produkter och ta dem till marknaden. InnoEnergy ägs av de europeiska elbolagen och stöds av EU-ledda European Institute of Innovation & Technology (EIT).

Med den senaste injektionen om 1 miljon euro har InnoEnergy investerat totalt 5,5 miljoner euro i Minesto och utvecklingen av bolagets unika teknologi Deep Green, vars patenterade koncept omvandlar långsamt flödande tidvatten- och oceanströmmar till kostnadseffektiv, förutsägbar och ren elektricitet. Detta gör Minesto till InnoEnergys största investering inom havsenergi.

– Omställningen till en mer hållbar framtid måste utgöras av en mångfald av teknologier för ren energi och havsenergi är nästa heta område för energisektorn. Med dess avgörande tekniska konkurrensfördelar kan Minestos teknik för marin energi spela en betydande roll i den här utvecklingen. Vi har stort förtroende för teknologin, företaget, vad det utfört hittills samt Minestos plan för att ta produkten till marknaden. För att stötta detta har InnoEnergy beslutat att investera ytterligare 1 miljon euro i Minesto, säger Diego Pavia, VD för InnoEnergy.    

För investeringen kommer InnoEnergy att erhålla teckningsoptioner i Minesto AB inom ramen för styrelsens mandat från årsstämman 2018. Detaljer kring InnoEnergys investering kommer att offentliggöras vid avtalets slutliga ingående, men den kommer att genomföras enligt samma villkor som deras tidigare investeringar i Minesto.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 07:00 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Om InnoEnergy

InnoEnergy is the innovation engine for sustainable energy across Europe supported by the European Institute of Innovation and Technology.

We support and invest in innovation at every stage of the journey – from classroom to end-customer. With our ecosystem of 400+ partners, we build connections across Europe, bringing together inventors and industry, graduates and employers, researchers and entrepreneurs, businesses and markets.

Read more about InnoEnergy on www.innoenergy.com