Förändring av antal aktier och aktiekapital i Minesto

Press releases

21 augusti 2019

Antal aktier i Minesto AB har ökat med 7 121 561 som en följd av att EIT InnoEnergy har utnyttjat sedan tidigare förvärvade teckningsoptioner i Minesto. 

Det nya antalet aktier och röster i Minesto AB uppgår till 113 549 702, vardera med ett kvotvärde om 0,05 kr. Aktiekapitalet i Minesto AB uppgår därmed till 5 677 485,1 kr.

EIT InnoEnergy har genom investeringar om sammanlagt 5,5 miljoner euro under 2015–2018 hittills erhållit 7 121 561 teckningsoptioner i Minesto AB. Teckningsoptionerna ger EIT InnoEnergy rätt att teckna nya aktier i Minesto till ett pris om 0,05 kr per aktie.

EIT InnoEnergy har idag i ett separat offentliggörande uttryckt sitt långsiktiga engagemang som aktieägare i Minesto. Pressmeddelandet finns tillgängligt via Minestos webbplats.

Om EIT InnoEnergy

Med mer än 500 miljoner euro investerade i olika innovationsprojekt i energisektorn är EIT InnoEnergy en europeisk maktfaktor för att stödja utveckling av nya idéer och produkter och ta dem till marknaden. InnoEnergy har 26 aktieägare som utgörs av industriella aktörer, universitet och forskningsinstitut från hela Europa och stöds av European Institute of Innovation & Technology (EIT).

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.