Förberedande testning på land slutförd för kraftverket Dragon 12 – skeppas nu för installation och driftsättning på Färöarna

Press releases

9 november 2023

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, meddelar idag att kraftverket Dragon 12 (1.2 MW) transporteras från Uddevalla hamn till Färöarna för driftsättningen i Vestmanna.

Sjötransport till Vestmanna, Färöarna, genomförs och följs av systemintegration i hamnen i väntan på installation.  Det kvarstår installationsarbete av den borrade och gjutna förankringslösningen, detta arbete måste färdigställas innan kraftverkets installation till havs och start av elproduktion.

Omfattande verifiering och testning av delsystem har genomförts med tillfredställande resultat i Minestos verkstad i Göteborg.

100kW-draken Dragon 4 är efter service och uppgraderingar i stabilt elproduktionsläge vid anläggningen i Vestmanna.