Första dag för handel med nyemitterade aktier i Minesto AB 28 februari 2019

Press releases

26 februari 2019

De nya aktier i Minesto AB som tecknades med stöd av teckningsoptioner TO 2 kommer att tas upp för handel den 28 februari 2019.

Totalt tecknades 6 336 031 nya aktier i Minesto AB med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 under januari–februari 2019. Dessa aktier kommer att tas upp för handel på Nasdaq First North Stockholm den 28 februari 2019.

För mer information kring upptagandet till handel av de nya aktierna, vänligen kontakta din bank/fondkommissionär eller Aktieinvest Emittentservice på 08-506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå agerade juridisk rådgivare till Minesto i samband med företrädesemissionen som genomfördes i februari 2018 och i vilken teckningsoptionerna av serie TO 2 emitterades.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.