Fortsatt samarbete mellan Minesto och Energimyndigheten – 3 M SEK beviljas för uppgradering av förankringssystem

Press releases

7 februari 2024

Svenska Energimyndigheten har beviljat Minesto ett utvecklingsstöd på 2,8 miljoner kronor för utveckling och testning av nästa generations förankringssystem. Stödet delfinansierar Minestos projekt att utveckla prestandan för det unika system som förankrar kraftverket i havsbotten.

Minesto erhåller finansiering från svenska Energimyndigheten att fortsätta optimera förankringslösingar, för att ytterligare stärka robusthet och prestanda för detta nyckelsystem.

Finansieringen är del av ett program inom CETPartnership (Clean Energy Partnership) och innefattar samverkan med svenska, spanska och franska samarbetspartners i koordinering av RISE (Research Institutes of Sweden):

Smartmooring | Innovate sensing for moored ocean energy systems

”Vi är mycket glada för Energimyndighetens fortsatta stöd till Minesto. Denna investering stärker vår teknik-bas inom ett viktigt konkurrenskraftigt område tillsammans med nyckelpartners och leverantörer”, sa Martin Edlund, vd på Minesto.