Förutsägbar havsenergi på agendan när Minesto ansluter till den svenska paviljongen på FN:s COP27

Press releases

20 september 2022

Minesto kommer att delta i den svenska näringslivsdelegationen till klimattoppmötet COP27 i Egypten under november. Partnerskapet innebär goda möjligheter att sprida kunskap om hur havets energirika och 100 procent förutsägbara tidvatten- och havsströmmar snart kan bli en viktig del i att skapa balans i det globala energisystemet.

Minesto har tecknat avtal med Business Sweden om att delta som partner i den svenska delegationen till FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypten, den 7-18 november. Partnerskapet ger Minesto möjlighet att nå ut med information om företagets teknik till världens energiföretag och myndigheter.

”Vi är stolta över att ha blivit utvalda att delta i den svenska paviljongen och där kunna visa världen hur våra undervattensdrakar för utvinning av grön energi från tidvatten och havsströmmar är en del i lösningen av klimatutmaningen. Vår teknik är extra lämplig för kustländer och önationer som ofta är särskilt utsatta för de förändringar som ökande temperaturer för med sig”, säger Martin Edlund, VD på Minesto.

Minestos kraftverk tar vara på energin i havets strömmar, vilket gör det möjligt att utvinna lokal, oberoende och förutsägbar energi.

”Våra drakar är ett suveränt komplement till annan förnybar energi. Eftersom det hela tiden strömmar till havs, har våra kraftverk potential att generera grön el dygnet runt. Därmed minskar vi inte bara koldioxidutsläppen, utan bidrar dessutom med stabilitet till energisystemet. Med vår närvaro på COP27 vill vi på allvar sätta förutsägbar havsenergi på den globala agendan” avslutar Martin Edlund.