Handel inleds i Minesto TO1 teckningsoptioner den 25 november

Press releases

24 november 2015

I samband med noteringen av Minestos aktier på First North vid Nasdaq Stockholm genomfördes en nyemission av aktier och teckningsoptioner (TO1). Totalt antal utestående TO1 är 26 302 587.

Första dag för handel med TO1 blir den onsdag den 25 november.

Villkor i korthet:Två TO1 ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i Minesto AB (publ) till kursen 6,30 kr under perioden 1-28 februari 2017. Sista dag för handel med TO1 är den 24 februari 2017.

Kortnamn: Minest TO1ISIN-kod: SE0007578158

G&W Fondkommission är Minestos Certified Adviser.

Göteborg, 2015-11-24

För mer information, vänligen kontakta:Anders JanssonVD Minesto AB (publ)Tel : +46 707 57 57 62Email: anders.jansson@minesto.com

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2015-11-24.pdf

Om Minesto AB (publ) Minesto är ett svenskt teknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn. Detta sker genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna energi från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Detta kan ske tack vare ett unikt sätt att accelerera vattenflöde genom en turbin. I maj 2015 fick Minesto ta emot 13 miljoner EUR som en investering från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom den lokala walesiska regeringen, för den kommersiella lanseringen av Deep Green i Storbritannien.

Minesto grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Göteborg, Anglesey, Wales och Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Anders Jansson är företagets VD. Läs mer på www.minesto.com.