InnoEnergy: Därför har vi investerat 45 miljoner i Minesto

Press releases

9 februari 2018

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har en produkt med avgörande tekniska konkurrensfördelar på en för energisektorn högintressant marknad. Det är bland annat därför den europeiska investeraren InnoEnergy har investerat cirka 45 miljoner kronor i Minesto, sa InnoEnergys Javier Sanz vid en kapitalmarknadsdag inom förnybar energi på onsdagen.  

Javier Sanz, CTO Renewable Energies på InnoEnergy var huvudtalare vid kapitalmarknadsdagen som arrangerades i Stockholm. Javier presenterade InnoEnergys roll i den globala energiomställningen och hur de arbetar för att stötta europeiska innovativa bolag med potential att bli globala ledare på energiområdet.

Med mer än 1,7 miljarder kronor investerade i olika innovationsprojekt är InnoEnergy en europeisk maktfaktor inom omställningen till ett hållbart framtida energilandskap. InnoEnergy har hittills investerat cirka 45 miljoner kronor i svenska Minesto, som har utvecklat en unik och patenterad teknik för att generera grön el ur havsströmmar.

– Vi tror att blå energi kommer att vara ett högintressant område inom energisektorn framöver. Minestos teknologi och dess möjligheter att gå mot långsamma strömmar har avgörande konkurrensfördelar jämfört med andra teknologier. Och teamet är ett plus – när du investerar i företag investerar du i människor, svarade Javier Sanz på frågan om varför InnoEnergy har investerat i Minesto.

Javier Sanz presentation finns tillgänglig att se via denna länk.

Minestos VD Martin Edlund medverkade också på eventet och hans presentation finns tillgänglig att se via denna länk.  

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 0705-70 75 08 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Document: Release