KIC InnoEnergy investerar ytterligare 1 miljon euro i Minesto

Press releases

15 juni 2016

KIC InnoEnergy, ett europeiskt företag som investerar i innovation, nyföretagande och utbildning inom hållbar energi, utökar sitt engagemang i Minesto, ledande utvecklare inom förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. KIC InnoEnergy har beviljat ytterligare 1 miljon euro för utvecklingen av Minestos unika teknologi Deep Green.

KIC InnoEnergy arbetar med att främja entreprenörskap, innovation och utbildning inom hållbar energi. 2014 inledde Minesto ett samarbete med KIC InnoEnergy och i september 2015 gjorde KIC InnoEnergy deras hittills största investering inom marin energi när de anslog 3,5 miljoner euro för att stötta utvecklingen av Minestos unika tidvattenteknologi Deep Green. Deep Green är den enda beprövade teknologin som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna energi ur långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Nu har KIC InnoEnergy beslutat att utöka sitt engagemang i Minesto genom att bevilja ytterligare utvecklingsmedel om 1 miljon euro. För investeringen erhåller KIC InnoEnergy teckningsoptioner i Minesto AB i takt med att medel tillskjuts. Den utökade finansieringen genom KIC InnoEnergy är avsedd för den fortsatta utvecklingen av fullskalemodellen av Deep Green.

– Sedan vårt samarbete med Minesto inleddes har vi följt bolagets utveckling noga. Anledningen till att vi beslutade att investera i Deep Green-teknologin i höstas var att den överensstämmer väl med vår mission att stötta europeiska innovationer inom hållbar energi. Vi är nöjda med de framsteg som Minesto har gjort hittills med att utveckla verksamheten och det positiva arbetet med deras första anläggning i full storlek. Med tanke på att efterfrågan på ren energi bara växer väljer vi nu att investera ytterligare 1 miljon euro i den fortsatta utvecklingen av Deep Green, säger Mikel Lasa, VD för KIC InnoEnergy Iberia.

– Investeringen från KIC InnoEnergy är inte bara mycket glädjande utan signalerar även tydligt deras förtroende i Deep Green-teknologin. Det visar också styrkan i vårt affärscase och partnerskap. Deep Green besitter en global marknadspotential och vi gör goda framsteg på vägen för att nå dit, säger Martin Edlund, vd för Minesto.

Villkor för utökning av optionerInvesteringen om 1 miljon euro är en utökning av befintligt finansieringsavtal med KIC InnoEnergy från september 2015. Styrelsen i Minesto AB har i juni 2016, genom mandat från senaste bolagsstämman i september 2015, beslutat om en riktad nyemission av teckningsoptioner med rätt för KIC InnoEnergy att teckna aktier i Minesto AB. Emissionen omfattar maximalt 1 650 000 teckningsoptioner vilka tilldelas efter utbetalning av berättigade kostnadsersättningar. Tilldelning utgår från teckningskurs i nyemissionen i november 2015 om 5,60 kr med en 10% ökning varje kalenderår fram till år 2018 beroende på när utbetalning från KIC InnoEnergy till Minesto sker. Priset per aktie är därefter 0,05 kr vid nyteckning som kan ske först 15 juni 2018.

2016-06-15

För mer information, vänligen kontakta:Dr Martin EdlundVD, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com

Jonathan LevyAspectus PR, Londonjonathan.levy@aspectuspr.com +44 (0) 20 7242 8867

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2016-06-15.pdf

Om MinestoMinesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats. Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.

About KIC InnoEnergyKIC InnoEnergy is the innovation engine for sustainable energy across Europe. The challenge is big, but our goal is simple: to achieve a sustainable energy future for Europe. Innovation is the answer. New ideas and new solutions and products that make a real difference, new businesses and new people to deliver them to market.

At KIC InnoEnergy we support and invest in innovation at every stage of the journey – from classroom to customers. With our network of partners we build connections across Europe, bringing together inventors and industry, entrepreneurs and markets, graduates and employers, researchers and businesses.

We work in three essential areas of the innovation mix: 

Education to help create an informed and ambitious workforce that understands what sustainability demands and industry needs – for the future of the industry. 
Product innovation to bring together ideas, inventors and industry in collaboration to enable commercially viable products and services that deliver real results. 
Business creation to help entrepreneurs and start-ups who are creating sustainable businesses to grow rapidly to contribute to the global energy ecosystem.

Together, our work creates and connects the building blocks for the sustainable energy industry that Europe needs.

Read more at www.kic-innoenergy.com