Kommentar till coronavirus-situationen och Minestos verksamhet

Press releases

16 mars 2020

Minesto följer noga utvecklingen kring coronaviruset och COVID-19 för att bedöma hur statliga åtgärder och begränsningar runtom Europa kan komma att påverka bolagets verksamhet och projekt. Hittills har situationen inte haft någon negativ påverkan på inkommande leveranser av komponenter och delsystem. De viktigaste kraftverkskomponenterna för Minestos projekt på Färöarna är monterade och genomgår för närvarande fabriks- och drifttestning. Minesto avser att installera det första DG100-systemet under det andra kvartalet 2020.

”Precis som alla andra följer vi situationen noga för att säkerställa att vi gör vad vi kan för att skydda våra anställda och för att ta vårt samhällsansvar i alla regioner där vi är verksamma”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Om Minestos projekt för att generera el från tidvattenströmmarna på Färöarna säger Martin Edlund: ”Vi gör kontinuerliga framsteg mot installation av vårt första DG100-system i Vestmannasund. Vi är mycket nöjda med det fortsatt konstruktiva partnerskapet med SEV, som gör framsteg med sina åtaganden i vårt gemensamma projekt. En milstolpe i detta samarbete är elköpsavtalet som vi tecknade i mitten av februari.”

Minesto genomför nu fabriks- och drifttester av kraftverket DG100 och förbereder för att skicka systemet till Färöarna. På platsen i Vestmannasund där kabelanslutning för Minestos två kraftverk ska ske till elnätet genomför SEV för närvarande nödvändiga infrastrukturarbeten.

Minesto meddelar också etableringen av ett färöiskt dotterbolag, Minesto Føroyar ApS, som ska facilitera och vidareutveckla pågående och framtida installationer av Minestos Deep Green-kraftverk på Färöarna.

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 13:00 CET.

 

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.