Minesto beställer system för infästning till Deep Green

Press releases

4 maj 2016

Minesto har ingått ett leverantörsavtal med Subsea Riser Products (SRP), inom vilket Minesto har beställt en specialanpassad variant av SRPs produkt Rocksteady till Minestos tidvattenkraftverk Deep Green. Leverans är beräknad till första kvartalet 2017.

SRP är en etablerad aktör inom offshore-branschen med lång erfarenhet av att tillverka höghållfasta produkter för användning i utsatta miljöer. Minesto har nu ingått ett leverantörsavtal med SRP och inom detta beställt en variant av SRPs produkt Rocksteady, ett system för infästning dimensionerat för Minestos behov. Leverans är beräknad till första kvartalet 2017.

Systemet fungerar som en låsmekanism för Deep Greens förankringslina mot fundamentet i havsbotten. Rocksteady har två funktioner som gör den väl lämpad som infästning för Deep Green. För det första är det möjligt att förhållandevis enkelt koppla isär och ihop Rocksteady under vatten. Enheten är tvådelad där den ena delen är integrerad i bottenfundamentet och den andra i linan. De två delarna fogas samman med en automatisk låsanordning. Denna integrationslösning minskar kostnaderna för installation, service och underhåll jämfört med andra tillgängliga lösningar.

Den beställda enheten kommer också innehålla en viktig led som Deep Green kräver. Leden har full rörlighet samtidigt som den ska klara den höga belastning som uppstår när undervattensdraken rör sig i sin åttaformade bana.

– Med Rocksteady får vi en produkt som är fullt offshore-certifierad, byggd för en livslängd på minst 25 år, samtidigt som systemets utformning möjliggör kostnadseffektiv drift och underhåll. Ett viktigt argument för att vi valde Rocksteady som infästning är kvalitetssäkring. Den har en bevisad funktion och är verifierad i verklig användning, säger Martin Edlund, VD för Minesto och fortsätter:

– Vi har på senare tid rekryterat kompetens från offshore-sektorn som ger oss värdefull kunskap och erfarenhet i den fortsatta utvecklingen av Deep Green. Med vårt nya leverantörsavtal med SRP får vi tillgång till samma typ av kompetens även i leverantörskedjan, vilket såklart är positivt.

2016-05-04

För mer information, vänligen kontakta Dr Martin EdlundCEO Minesto AB031-763 20 70martin.edlund@minesto.com

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2016-05-04.pdf

Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission.

Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats.Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.