Minesto bryter ny mark i energisektorn med verifiering av sin marina energiteknik

Press releases

30 augusti 2018

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har verifierat sin unika Deep Green-teknologi i kommersiell skala anpassad för storskalig elproduktion. Bolaget har med det uppnått en betydande milstolpe för såväl Minesto som för branschen för marin energi.

Efter ett omfattande driftsättningsprogram för företagets första kraftverk av Deep Green-teknologin i kommersiell skala, som genererar grön el från tidvatten- och oceanströmmar, har Minesto framgångsrikt börjat ”flyga” sin så kallade undervattensdrake i kompletta banor 8 km utanför nordvästra Wales kust.

– Detta är banbrytande för branschen och en enastående prestation som möjliggjorts av alla som har varit involverade i utvecklingen av vår Deep Green-teknologi och DG500-systemet som nu sjösatts i Wales. Det är en världsunik bedrift som bekräftar funktionaliteten av vårt patenterade koncept i kommersiell skala samt understryker att vår teknik expanderar den globala potentialen för marin energi och utgör ett väsentligt komplement till etablerade förnybara energikällor, säger Minestos VD Martin Edlund.

Med samma princip som att flyga en drake i luften flyger Minestos undervattensdrake genom vattenströmmar, vilket väsentligt ökar vattnets flödeshastighet genom turbinen. Detta gör Minestos produkt kommersiellt gångbar i globalt omfattande havsområden där ingen annan känd, verifierad teknik kan installeras kostnadseffektivt.

– Med vårt lättviktssystem kan vi utnyttja långsamma strömmar och därmed erbjuda energiproducenter runt om i världen kostnadseffektiv produktion av förnybar baskraft, säger Martin Edlund.

Minesto är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan 2015 och har finansierat utvecklingen av Deep Green-teknologin genom en kombination av privat kapital och offentliga utvecklingsmedel. Med betydande stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Wales regering (13 miljoner euro) och InnoEnergy (4,5 miljoner euro) är Minesto och Deep Green-teknologin EU:s hittills största investering i marin energi.

Minesto fortsätter nu med ytterligare testning innan man går vidare till den andra driftsättningsfasen för att verifiera elproduktionen.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 12:15 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.