Minesto bygger patentportfölj kring drift och underhåll för att utöka intjäningspotentialen

Press releases

15 februari 2018

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto tar steg mot att inkludera koncept kopplade till verksamhet till havs i företagets redan starka patentportfölj. Genom ett bredare omfång av immateriella rättigheter möjliggörs licensaffärer för hela kedjan från installation till drift och underhåll av Deep Green-system, samtidigt som det utökar intjäningspotentialen för varje såld enhet.

– Vår unika teknologi gör det möjligt för oss att bygga immateriella rättigheter och skydda koncept relaterade till installation, drift och underhåll, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Minestos befintliga patentportfölj består av tio patentfamiljer som skyddar såväl den grundläggande principen för bolagets Deep Green-teknologi som dess centrala delsystem. Nyligen lämnade Minesto in sin första patentansökan för hantering av Deep Green-system till havs och det svenska miljöteknikbolaget strävar nu mot att bredda patentportföljen för att även omfatta installation, drift och underhåll.

– Det här är en viktig del av vår affärsmodell och genom att licensiera koncept för drift och underhåll möjliggör vi kontinuerliga intäktsströmmar från sålda och installerade Deep Green-system, säger Martin Edlund.

Upp till hälften av en Deep Green-anläggnings energikostnad härrör från installation, drift och underhåll. Att bygga immateriella rättigheter inom detta område är därför långsiktigt strategiskt viktigt.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 0705-70 75 08 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Document: Release