Minesto byter leverantör för konstruktion av fundament

Press releases

4 juli 2017

Minesto har beslutat att anlita en ny leverantör för konstruktionen av det fundament som ska användas för bolagets första Deep Green-installationen i Holyhead Deep. Beslutet är en konsekvens av att den nuvarande leverantören Ocean Resource Ltd inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Minesto.– Vi har tagit omedelbara åtgärder för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av Holyhead Deep-projektet, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Ocean Resource Ltd, som ursprungligen tilldelades kontraktet för fundamentet till den första installationen av Minestos marina kraftverk Deep Green i kommersiell skala, har informerat Minesto om att de inte längre kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot sina underleverantörer, vilket gör att Ocean Resource inte kan uppfylla avtalet med Minesto.

Kontraktet med Ocean Resource omfattar design, konstruktion och leverans till Holyhead av ett förankringsfundament för kraftverket. Designfasen har framgångsrikt genomförts medan konstruktionsfasen hade pågått i några veckor före det att Ocean Resource informerade Minesto om sin ekonomiska situation.

Som ett resultat av Ocean Resource oförmåga att fortsätta projektet har Minesto inget annat alternativ än att acceptera en terminering av avtalet med Ocean Resource och anlita en ny leverantör för att bygga fundamentet.

– Vi har vidtagit omedelbara åtgärder för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av Holyhead Deep-projektet och vårt långsiktiga engagemang i Wales. Ett urval av leverantörer har gjorts och förhandlingar med dessa pågår. För att minimera eventuella förseningar och andra risker förknippade med denna situation avser vi att sluta avtal med en ny leverantör inom kort, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin EdlundVD och koncernchef, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com 

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 juli 2017 kl. 08:45 CEST.

Document: Release