Minesto erhåller finansiering från Energimyndigheten för att främja kommersiell uppskalning

Press releases

24 september 2021

Energimyndigheten har beviljat Minesto ett utvecklingsstöd på 5,8 miljoner kronor till den pågående kommersialiseringen av Minestos banbrytande Deep Green-teknologi. Medlen delfinansierar ett projekt där Minesto ska utveckla och verifiera ett nästa generations förankringssystem i syfte att främja den kommersiella uppskalningen av företagets marina energiteknik.

”Vi är mycket glada över att Energimyndigheten fortsätter och utökar sitt stöd för Minesto. Denna investering bidrar till att stärka vår produkts konkurrenskraft”, säger Martin Edlund, vd för Minesto.

Förankringssystemet (på engelska ”tether”) kopplar samman Minestos marina kraftverk med fundamentet på havsbotten och består av förankringslina samt kablar för överföring av elektricitet och datakommunikation. Det är ett unikt delsystem med stor inverkan på den totala energikostnaden för Minestos Deep Green-teknologi.

”Vi vet att det finns stor potential att förbättra förankringssystemets funktionalitet och prestanda och minska dess komplexitet. Det är kopplat till områden som hydrodynamiska egenskaper, dynamiska belastningar och överföring av el med små förluster”, säger Bernt Erik Westre, teknisk chef på Minesto.

Projektet som delfinansieras av Energimyndigheten syftar till att utveckla ett nästa generations förankringssystem som optimerar funktionalitet och prestanda samt medger framtida uppskalning av kraftverk till 3 MW och större med en design anpassad för serieproduktion. Då det är en central del i Deep Green-teknologin kommer vidareutvecklingen av förankringssystemet även ge Minesto möjligheter att utöka sitt IP-skydd genom nya patent.

”Detta initiativ är grundläggande för att skala upp storleken på både enskilda kraftverk och på produktionsvolymer. Det finns stora synergier med våra befintliga projekt och den pågående upphandlingen och tillverkningen av de nya Dragon Class-kraftverken”, säger Martin Edlund.

”Tidvattenkraft förväntas ha en plats i den framtida elmixen och kan bidra till omställningen av energisystemet i många länder. Tidvattenkraft som energiresurs är förutsägbar och kan minska behovet av energilagring för andra former av förnybar energi. Minesto och andra svenska teknikutvecklare inom havsenergi är ledande på området vilket gör det till en industri med exportpotential för Sverige”, säger Pierre-Jean Rigole, forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 september 2021 kl. 07:00 CEST.