Minesto erhåller tillstånd för installation i Holyhead Deep

Press releases

19 april 2017

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har tagit ytterligare ett steg mot kommersialisering av den unika Deep Green-teknologin i walesiska vatten. Detta då bolaget har erhållit tillstånd för installation och drift av det första kraftverket i Holyhead Deep.

Den brittiska tillståndsmyndigheten Natural Resources Wales har godkänt Minestos tillståndsansökan för en så kallad marine license gällande installationen av det första Deep Green-kraftverket på 0,5 MW i Holyhead Deep utanför norra Wales kust. Marine license krävs för offshore-installationer i Storbritannien. Det beviljade tillståndet är därför en milstolpe i bolagets projekt i Wales, säger Minestos VD Martin Edlund:

– Vi är mycket nöjda över att ha fått tillstånd för vår första installation i Holyhead Deep. Det är en stor prestation av alla som varit involverade i arbetet med ansökan, och det är ännu en betydande leverans på vägen mot kommersialisering av Deep Green-teknologin.

Som ett led i tillståndsprocessen har en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning genomförts. Slutsatserna i den är att de eventuella effekterna på fiske, marina däggdjur, sjöfåglar, marin arkeologi och kulturarv samt sjöfart och navigering är ”icke betydande”.

Installationen i Holyhead Deep är planerad att ske i år och den kommer att omfatta ett Deep Green-kraftverk, bottenfundament och en plattform förtöjd vid ytan. Denna första installation av Deep Green i kommersiell skala ska demonstrera och bevisa den unika tidvattenteknologin innan Minesto går vidare för att bygga ut Holyhead Deep till bolagets första tidvattenpark.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 april 2017 kl. 08:45 CEST.

Document: Release