Minesto expanderar den kommersiella utrullningen av Deep Green

Press releases

9 februari 2017

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, avser att expandera den kommersiella utrullningen av sin Deep Green-teknologi i Holyhead Deep i norra Wales. Minesto har idag inlett processen för att utöka den installerade kapaciteten vid bolagets första tidvattenanläggning till 80 MW.– Denna betydande uppskalning av projektets kommersiella styrka gör det ännu mer attraktivt för site-investerare och vi skapar även möjligheter till tidiga försäljningar av Deep Green-kraftverk, säger Martin Edlund, VD på Minesto.

Minesto har idag lämnat in en så kallad scoping report till de brittiska tillståndsmyndigheterna Marine Management Organisation (MMO) och Natural Resources Wales (NRW). Syftet är att få myndigheternas yttrande kring vilka miljöstudier Minesto behöver genomföra för att erhålla tillstånd att bygga en 80 MW-anläggning i Holyhead Deep. Efter ett omfattande förarbete har Minesto dragit slutsatsen att 80 MW är en lämplig skala för bolagets första kommersiella projekt, i såväl ett affärsmässigt perspektiv som i ett teknikutvecklingsperspektiv.

En djupgående studie har genomförts av experter på Xodus Group, där Holyhead Deeps kapacitet har analyserats. Studien visar att det 9 km2stora område på havsbotten, för vilket Minesto idag innehar ett leasingavtal från Crown Estate för en 10 MW-anläggning, har en potential på 80MW i installerad kapacitet. Minesto ser fram emot att fortsätta samarbetet med Crown Estate, MMO, NRW samt andra viktiga aktörer för att möjliggöra denna uppskalning över de kommande åren.

Genom att skala upp Holyhead Deep-projektet till 80 MW kan Minesto utnyttja kommersialiseringen av Deep Green i Storbritannien till fullo, säger Martin Edlund, VD på Minesto:

– Denna expansion ger oss betydande skalfördelar utan att behöva bedriva parallella, resurskrävande site-utvecklingsprojekt. Vi kommer att kunna dra större nytta av resursbasen i vår operativa organisation, partnersamarbeten och leverantörskedjan i Wales och Storbritannien.

Halverar energikostnaden

Ur ett investeringsperspektiv är Holyhead Deep utan tvekan ett attraktivt case redan utifrån 10 MW installerad kapacitet. Men genom att öka omfattningen av projektet möjliggörs ytterligare kostnadsminskningar via volymtillverkning och installationssynergier.   

– Våra kalkyler för ett 80 MW-projekt i Holyhead Deep ger oss en energikostnad (levelized cost of energy, LCOE) som är 50 procent lägre jämfört med ett 10 MW-projekt. Denna betydande uppskalning av projektets kommersiella styrka gör det ännu mer attraktivt för site-investerare. Genom att ta detta steg skapar vi också möjligheter till tidiga försäljningar av Deep Green-kraftverk från Minesto till det nybildade site-utvecklingsbolaget Holyhead Deep Ltd., säger Martin Edlund.

Kostnadsminskningen omfattar även själva Deep Green-teknologin, som kan förflytta sig flera generationer i sin utveckling genom de volymer som en 80 MW-anläggning i Holyhead Deep innebär.

Stegvis utbyggnad från demonstrator till industriell utrullning

Installationen av den första demonstrationsenheten i kommersiell skala, ett projekt som stöds med EU-medel via den walesiska regeringen, planeras att genomföras i år. Efter det avser Minesto att utveckla Holyhead Deep i tre faser som en del av en så kallad ”deploy and monitor”-strategi. Denna gradvisa expansion innebär att Minesto kommer att ta Deep Green-teknologin från demonstrator till full industriell utrullning i norra Wales.

Den förfrågan som idag har lämnats in till tillståndsmyndigheterna i Storbritannien är det första steget i processen att säkra alla nödvändiga avtal och tillstånd för en 80 MW kraftverkspark. Under tillståndsprocessen kommer Minesto ha kontinuerliga samråd med berörda parter. Nästa samråd genomförs när Minesto har fått återkoppling från tillståndsmyndigheterna, vilket beräknas ske under våren.

Skapa ett exportnav för internationell expansion

– Detta är en spännande möjlighet att utveckla branschen för tidvattenenergi i Wales. I Holyhead har vi redan skapat 15 arbetstillfällen. Vi har också skapat stora och konkreta affärsmöjligheter för walesiska och brittiska företag i leverantörskedjan. Det slutliga målet är att utveckla Holyhead till ett tillverknings- och exportnav för Minesto internationella marknadsexpansion, säger Martin Edlund.

Ken Skates, Assembly Member i Wales regering och kabinettssekreterare för ekonomi- och infrastrukturfrågor:

– Jag är mycket nöjd med Minestos framsteg och deras åtagande att utveckla Anglesey till deras huvudsakliga nav för driftsättning samt försäljning av deras teknologi. Jag välkomnar deras ambitiösa planer för att utöka bolagets verksamhet i Wales.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin EdlundVD och koncernchef, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com 

Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 07:30 CET.

Document: Release