Minesto fördubblar produktionskapacitet med framgångsrik installation av ett andra fundament på Färöarna

Press releases

22 december 2022

Minesto, ledande teknikutvecklare inom havsenergi, har framgångsrikt installerat ytterligare infrastruktur till havs i Vestmannasund, Färöarna, för att fördubbla elproduktionen från två Dragon 4 (100kW) tidvattenkraftverk i en park-konfiguration.

Ett andra bottenfundament, undervattenskabel och landbaserade gränssnitt har framgångsrikt installerats, och infrastrukturen till havs är redo för installation av ett andra kraftverk och elproduktion.

Installationerna har genomförts med små arbetsbåtar tillsammans med erfarna samarbetspartners för att ytterligare reducera kostnaderna för installation och marina operationer för storskalig utbyggnad. Det operativa fönstret för infrastrukturinstallation har också utökats genom att utföra dessa operationer på vintern.

"Genom att fördubbla produktionskapaciteten ökar vi värdet på Vestmanna-anläggningen avsevärt. Vi kan i större utsträckning visa upp vår teknik, generera mer produktionsdata, optimera funktioner i en park-konfiguration och naturligtvis leverera mer el till nätet som vi har åtagit oss att göra gentemot vår partner elbolaget SEV”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.