Minesto förstärker bolagets projektfinansieringsförmåga genom nya styrelseledamöter

Press releases

7 juni 2018

Javier Sanz, CTO Renewable Energies på InnoEnergy, en ledande europeisk investerare inom förnybar energi samt Jonas Millqvist, med omfattande erfarenhet av projektfinansiering från den globala vindkraftsutvecklaren Vestas, är nya styrelsemedlemmar i Minesto AB.

– Vi är glada över att välkomna Javier och Jonas till Minestos styrelse. Bolaget står inför en spännande tid i utvecklingen och den kommersiella utrullningen av sin unika Deep Green-teknologi. Med de nyvalda styrelseledamöterna adderar vi till styrelsens samlade förmåga inom nyckelområden som projektfinansiering och kommersialisering av teknik. Vi utökar dessutom vårt nätverk av partners inom EU och energisektorn, säger Bengt Adolfsson, styrelseordförande och huvudägare i Minesto.

Med mer än 170 miljoner euro investerade i olika innovationsprojekt i energisektorn är InnoEnergy en europeisk maktfaktor för att stödja utveckling av nya idéer och produkter och ta dem till marknaden. Javier Sanz leder InnoEnergys strategi inom förnybar energi. Han har mer än 25 års yrkeserfarenhet av att utveckla nya produkter och ta dem till marknaden inom energisektorn samt rymd- och flygindustrin.

Som ny styrelseledamot i Minesto kommer Javier vara en brygga mellan bolaget och InnoEnergys omfattande nätverk av partners och andra kontakter över hela Europa. Hans fokus kommer att vara på kommersialiseringen av Minesto teknologi genom att reducera risker, stärka bolagets affärscase samt förkorta tiden till marknaden.

Jonas Millqvist är Senior Underwriter vid Danmarks Exportkreditnämnd, Eksport Kredit Fonden. Han har gedigen erfarenhet av affärsutveckling och finansiering inom förnybar energi, inte minst från att ha arbetat åtta år för den globala vindkraftstillverkaren Vestas Wind Systems. Under sin tid på Vestas ledde Jonas olika team inom avdelningarna Treasury och Structured Finance för att möjliggöra storskaliga vindkraftsprojekt genom olika finansieringslösningar. Innan han anslöt till Vestas säkrade han också projektfinansiering för en vindkraftpark i mindre skala i Skåne.

Som styrelseledamot i Minesto kommer Jonas att utnyttja sin bakgrund och sitt globala nätverk för att stödja företagets aktiviteter riktade mot projektfinansiering för utbyggnad av kraftproduktionsanläggningar baserade på Minestos Deep Green-teknologi.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 0705-70 75 08 press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.