Minesto förstärker och förlänger sitt IP-skydd med beviljat patent

Press releases

16 april 2021

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, förstärker sin redan omfattande patentportfölj kring bolagets unika havsenergiteknik. Minesto har beviljats ett nytt patent genom vilket bolaget förlänger skyddet av sin kärnteknik.

Det beviljade patentet avser en teknisk innovation som Minesto har utvecklat och verifierat i sitt tidvattenprojekt på Färöarna. Lösningen ger bland annat större flexibilitet kring vilka havsdjup Minestos marina kraftverk kan installeras på.

”Vi fortsätter att stärka och förlänga skyddet av vår immateriella egendom och det industriella värdet kopplat till Minestos teknologi. Vår IP-strategi är lika enkel som den är effektiv: vi förlänger systematiskt skyddet av kärntekniken genom att omge grundpatentet med kompletterande patent relaterade till stödjande delsystem och processer för operativt utförande till havs. Genom detta skapar vi betydande kommersiellt värde för Minesto och dess aktieägare”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Beviljandet av det nya patentet innebär att patentskyddet kring Minestos unika Deep Green-teknologi nu består av elva patentfamiljer. Totalt har Minesto nu 92 beviljade patent, vilket gör bolagets patentportfölj till en av de starkaste – om inte den starkaste – i branschen.

”Vårt starka IP-skydd skapar konkurrensfördelar och ett fundament för intäktsmöjligheter från produktförsäljning, försäljning av tjänster samt geografisk licensiering”, säger Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.