Minesto förstärker resurserna inom affärsutveckling

Press releases

6 april 2016

Minesto utsåg i höstas Stefan Karlsson, med lång erfarenhet av affärsutveckling inom förnybar energi, till ny ledamot i styrelsen. Nu har Minesto och Stefan Karlsson kommit överens om att Stefan går in i en utökad, operativ roll kring bolagets internationella affärsutveckling inför kommersialiseringen av Deep Green.

Stefan Karlsson har arbetat med förnybar energi sedan 2002 och var under ett drygt decennium globalt ansvarig för affärsutveckling inom SKFs enhet för förnybar energi. Stefan har under många år varit verksam som bolagschef för SKFs olika försäljningsenheter och har bland annat varit stationerad i Norge, Tyskland, Brasilien, Colombia och Panama. Stefan har även innehaft uppdraget som Sveriges Handelsråd placerad i Colombia. Fram tills nyligen var han styrelseordförande för branschföreningen Svensk Vindenergi.

Stefan Karlsson ska nu, utöver sin roll som styrelsemedlem i Minesto, även arbeta operativt med bolagets internationella affärsutveckling. Det innefattar ett aktivt engagemang på de marknader som har mest attraktiva förutsättningar för en framgångsrik kommersialisering av Deep Green, som oceanografi, makroekonomiska förutsättningar, marknadsstruktur och finansieringsformer.

– Vi är mycket nöjda över att få med Stefan på vår resa, både som styrelsemedlem och nu även i en mer operativ roll. Att omgående få tillgång till Stefans kompetens, erfarenhet och kontakter från den internationella marknaden för förnybar energi är väldigt värdefullt för Minesto. Vi står inför en viktig fas med kommersialisering av vår teknik Deep Green. Där kommer vi dra stor nytta av Stefans erfarenhet av att bygga upp verksamheter inom förnybar energi, liksom hans interkulturella kompetens och vana att hantera komplexa affärssituationer i en internationell industriell kontext, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

– Jag är hedrad över att ha blivit invald i styrelsen för Minesto och jag ser fram emot min fördjupade operativa roll med stor entusiasm. En stor del av mitt yrkesliv har varit inriktat på internationella affärer och förnybar energi. Minesto är sannolikt det företag som har bäst tekniska och kommersiella förutsättningar att bli marknadsledare inom marin energi. Branschen står inför en mycket intressant utvecklingsfas de närmaste åren och jag är övertygad om att marin energi inom något decennium kommer att stå för ett betydande bidrag till marknaden för förnybar energi, i tillägg till vindkraft och solenergi. Vårt arbete är att se till att Minesto, utifrån de goda förutsättningar som bolaget besitter, utvecklas till en framgångsrik och lönsam internationell affärsverksamhet, säger Stefan Karlsson.

2016-04-06

För mer information, kontakta Dr Martin Edlund, CEO Minesto AB+46 705 79 43 20martin.edlund@minesto.com

Stefan Karlsson, styrelsemedlem Minesto AB+46 705 37 28 35stefan.karlsson@minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från Minestos webbplats.Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB.

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Pressrelease_2016-04-06.pdf

Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommision.

Läs mer på www.minesto.com