Minesto går in i formell planeringsfas med walesiska regeringen för nästa steg av offentliga utvecklingsmedel

Press releases

21 december 2018

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har tagit ytterligare steg mot kommersialisering av dess havsenergiteknik och utvecklingen av sektorn för marin energi i Wales. Minesto har gått in i en formell planeringsfas med den walesiska regeringen för nästa steg av offentliga utvecklingsmedel till Minestos projekt i norra Wales.

Den walesiska regeringen har bekräftat att den tillsammans med Minesto inleder avancerad affärsplanering för en andra fas av offentliga utvecklingsmedel till Minestos projekt i Holyhead Deep, Wales.

– Detta beslut är en stark signal från Wales regering och ett viktigt steg mot att säkra finansiering för vår nästa utbyggnadsfas i Wales. Vi är mycket nöjda med stödet vi får från den walesiska regeringen, både finansiellt samt i att driva agendan för marin energi framåt, säger Martin Edlund, VD för Minesto.    

Minesto har lagt fram ett projektförslag som inkluderar EU-medel via Wales regering om 11,2 miljoner euro, för nästa fas av projektet i Holyhead Deep. Projektet omfattar kontinuerlig drift och kraftproduktion med Minestos marina kraftverk DG500 som installerades hösten 2018, uppgradering och optimering av bolagets produktlinje av Deep Green-system i större kommersiell skala (Utility Scale) samt installation och drift av ytterligare ett kraftverk av Utility Scale vid anläggningen i Holyhead Deep.

Vår ambition är att bygga vidare på de tillgångar och den organisation i världsklass som vi har i Wales för att industrialisera vår unika teknologi, säger Martin Edlund.

– Vi välkomnar Minestos ansökan om EU-medel för nästa fas av projektet. Vi kommer att arbeta med Minesto för att ta ansökan till beviljad finansiering så fort som möjligt, med hänsyn till tidsplanerna för projektets nuvarande fas, säger Peter Ryland, VD för Welsh European Funding Office, del av Wales regering som administrerar och förvaltar EU-medel i Wales.

Det slutliga beslutet om beviljad finansiering från Wales regering beräknas komma våren 2019.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 07:00 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.