Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade tidvattenprojekt i Wales

Press releases

9 november 2018

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade projekt för energi från tidvattenströmmar utanför norra Wales kust. Projektet syftar till att demonstrera Minestos första marina kraftverk av bolagets unika havsenergiteknik i kommersiell skala.

Vi är stolta över vad vi har åstadkommit i Wales i år. Teamet har med ett säkert och professionallt utförande uppnått samtliga milstolpar kopplade till testning. Genom installation och driftsättning vårt DG500-system har vi framgångsrikt verifierat kontrollsystemet för vår unika teknologi i kommersiell skala och vi har för första gången genererat elektricitet med ett kraftverk i denna storlek. Därmed har vi slutfört driftsättningsprogrammet av vårt EU-finansierade projekt i Wales, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Projektet omfattar konstruktion, installation och demonstration av Minestos första kraftverk i kommersiell skala av bolagets unika havsenergiteknik Deep Green i Holyhead Deep 6 km utanför norra Wales kust. Minesto har erhållit EU-stöd genom Wales regering om 13 miljoner euro till projektet.

Under våren 2018 installerade och driftsatte Minesto den stödjande infrastrukturen för DG500-systemet såsom bottenfundament, förankringslina, kablar för transmission av elektricitet och datakommunikation samt en boj med ett system som simulerar en elnätsanslutning. Under sommaren installerades själva kraftverket och havstestning inleddes, vilket sedermera ledde till att Minesto framgångsrikt kunde börja ”flyga” sin så kallade undervattensdrake i kompletta banor och därmed verifiera funktionaliteten av bolagets Deep Green-teknologi i kommersiell skala. I början av oktober genererade Minesto för första gången elektricitet med DG500-systemet.

Driftsättningsprogrammet har varit mycket givande och gett oss avgörande erfarenheter för att optimera kraftverkets prestanda samt hur vi bedriver verksamheten till havs mest effektivt. Denna kunskap kommer att öka funktionaliteten i den stödjande infrastrukturen både i Holyhead Deep och vid andra installationsplatser. Utöver detta har vi utvecklat och verifierat metoder och tillvägagångssätt som skapar värde både ur ett operationellt och ur ett affärsmässigt perspektiv, säger Minestos operative chef David Collier.

Då driftsättningsprogrammet av Minesto EU-finansierade projekt har slutförts har bolaget beslutat att återuppta aktiviteter med DG500-systemet till havs i det andra kvartalet 2019.

Vi avser att använda vintersäsongen till underhåll samt uppgradering av kraftverket. Vi ser fram emot att bygga vidare på de stora tillgångar vi har skapat i norra Wales och fortsätta utvecklingen av Holyhead Deep mot dess fulla potential, säger Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson Kommunikationsansvarig, Minesto AB 031-774 14 89 press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08:30 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.