Minesto har slutfört första installationsfasen i Vestmannasund-projektet

Press releases

8 juni 2020

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, fortskrider sitt projekt för att realisera tidvattenkraft på Färöarna. Bolaget har installerat det gravitationsbaserade fundamentet som ska användas för Minestos kraftverk och har därmed slutfört projektets första installationsfas till havs i Vestmannasund.

”Vi är mycket nöjda med att ha den första hårdvaran på plats på installationsplatsen i Vestmannasund. Teamet har på ett säkert sätt fortskridit installationsarbete till havs och anpassat planen för att hantera både ogynnsamma väderförhållande och logistiska utmaningar relaterade till den pågående pandemin”, säger David Collier, operativ chef på Minesto.

Det nya gravitationsbaserade fundamentet är designat och tillverkat av Leask Marine i Orkney, Storbritannien och består av en stålram och ett antal munkformade ballastvikter. Komponenterna har sänkts var för sig till havsbotten med hjälp av Leasks multicat-fartyg
C-Fenna.

Fundamentet utgör anslutningspunkten för Minestos marina kraftverk DG100. Systemets botteninfästning installeras på fundamentet och gör så att kraftverket och dess förankringslina kan svänga fritt i sin automatiskt styrda åttaformade bana. Detta gör att systemet kan generera förutsägbar förnybar elektricitet från tidvattenströmmarna.  

”Fundamentet som har utvecklats för Vestmannasund-projektet har en ny kostnadseffektiv och modulär design, som bland annat innebär att vi kan använda mindre båtar för transport och installation”, säger David Collier.

Nästa installationsfas involverar exportkabeln på havsbotten som distribuerar elen som produceras av kraftverket till elnätet, som drivs av Minestos partner SEV.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, CEO
+46 31 29 00 60
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.