Minesto inbjudet av Energimyndigheten och Business Sweden till marknadsutvecklingsprogrammet BAPSEA i Sydostasien

Press releases

8 mars 2024

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, har blivit inbjudet till marknadsutvecklingsprogrammet BAPSEA (Business Acceleration Programme Southeast Asia), vilket stärker bolagets affärsutveckling i regionen. BAPSEA är ett program som drivs av Energimyndigheten i samarbete med Business Sweden. Programmet pågår under 18 månader med start mitten av mars 2024. Minestos potential och värde för energisystemet i regionen är motivation för medverkan.

BAPSEA syftar till att stötta svenska företag med innovativa lösningar inom energi- och miljöteknik att ta sig in på en ny marknad i Sydostasien. Genom det 18 månader långa programmet kommer Minesto ha tillgång till resurser, exportrådgivning och nätverksmöjligheter med ledande branschaktörer, regeringsrepresentanter och potentiella samarbetspartners i Sydostasien.

”Att bli inbjudna stärker vår möjlighet att nå marknadsframgångar i Sydostasien. Det är också en signal om att vår teknik bedöms som värdefull för att bidra till energiomställningen i en av de mest utmanande delarna av världen, givet nuvarande fossilberoende”, kommenterar Martin Edlund, vd på Minesto.