Minesto inbjudna till rundabordet på International Energy Agency Innovation Forum

Press releases

20 februari 2024

Minestos vd Martin Edlund var förra veckan inbjuden till rundabordssamtal ”Managing risks for successful demos” på IEA:s (International Energy Agency) Energy Innovation Forum i Paris. Medverkan sker endast genom inbjudan. Forumet syftar till att addressera de största utmaningarna som genombrottsteknologier möter när de går från innovationsfas till kommersialisering, och hur man kan snabba på uppskalning för att möjliggöra den globala energiomställningen mot netzero.

IEA har i årtionden försett beslutsfattare och internationella experter med kunskap och insikter om innovativa energitekniker. Detta event samlade världsledare inom energi, finans och politik. Ett antal bärande slutsatser kan konstateras;

Att ersätta fossila bränslen med förnybar energi är nyckeln till att hålla den globala uppvärmningen inom Parisavtalets 1,5-graders mål – omställningen har börjat ta fart men inte tillräckligt snabbt. Detta uppmärksammas och fler privata och statliga initiativ krävs och planeras för i global skala.   
Behovet av innovationer som kan komplettera mogna tekniker som solenergi, vindturbinder och litiumjonbatterier betonades starkt, och havsenergi lyfts fram som ett område med betydande genombrottspotential.
Politiska ledare uppvisar de största finansiella åtagandena någonsin för att driva fram ny energiteknik med hjälp av statliga investeringar i demonstrationsanläggningar och industriell uppskalning. Bland de statliga aktörer som beskrev ambitiösa stödsystem återfanns Japanska NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organisation), USA Department of Energy och representanter från EU.

Rundabordssamtalet “Managing risks for successful demos” där Martin Edlund deltog var en utmärkt plattform både för att introducera Minesto som en genombrottsteknologi till en global publik, men också för att dela insikter och lärdomar om hur energiomställningen i stort kan säkras genom innovation.

“Vi kan konstatera att vi var den enda representanten från havsenergi-teknik på IEA:s Energy Innovation Forum. Nyckelbudskapet om fokusområden och handlingsplaner från såväl energibranschen som politiker matchar perfekt med Minestos ambitioner för uppskalning av den nu nätanslutna Dragon 12 till större energiproducerande parker,” kommenterar Martin Edlund.