Minesto inbjudna till Wales nationalförsamling

Press releases

17 mars 2016

Den 9 mars var Minesto tillsammans med ett antal branschaktörer inbjudna till Wales nationalförsamling, The National Assembly for Wales. Där fick Minestos vd Martin Edlund chansen att för ett tiotal medlemmar av nationalförsamlingen presentera Minesto och beskriva företagets stora engagemang i Wales.

– Jag talade dels om hur väl tidvattenresurserna i Wales passar Minestos teknik. Vi låser upp en större naturresurs än vad Wales hade haft tillgång till annars. Jag betonade även den betydelsefulla relationen med vår partner Welsh European Funding Office och vårt samarbete kring industrialiseringen av Deep Green, säger Martin Edlund.

Minesto har snabbt blivit en central aktör på den brittiska marknaden och är drivande i projekt- och teknikutvecklingen inom marin energi i Storbritannien.

– Vi är en sorts andra generationens tidvattenutvecklare. Det finns en nytänd politisk ambition och ett positivt klimat i Wales idag. Samtidigt är det få aktörer som är i gång, även om det är flera projekt som är i sin linda. Det är en nybyggnadsanda där Minesto syns och märks. För vår del är drar vi även nytta av att branschen är relativt mogen i Storbritannien. Det finns till exempel etablerade leverantörskedjor och gedigen erfarenhet på konsultsidan. Det gynnar Minestos utveckling, säger Martin Edlund.

Följande dokument finns att hämta från beQuotedMinesto_Notis_2016-03-17.pdf