Minesto ingår samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat, Indonesien

Press releases

6 december 2022

Minesto har idag tecknat två samarbetsavtal för projektutveckling i Nusa Tengara Barat-regionen, Indonesien. Ett samförståndsavtal (MoU) har undertecknats mellan Minesto och regionala Eco Regions Indonesia, samt en avsiktsförklaring (LoI) mellan Minesto och regionen Nusa Tengara Barat (NTB).

Initiativet i Indonesien är en del av Minestos bredare marknadsetablering i Sydostasien. Nusa Tengara Barat-regionen har ambitiösa hållbarhetsmål och är en föregångare i Indonesiens energiomställning.  Det regionala åtagandet och tillgången till havsströmmar gör Nusa Tengara Barat till en gynnsam inträdesmarknad för Minesto i Indonesien.

Samarbetsavtalen inkluderar studier av naturresursen, infrastruktur samt finansiering och bygger på samarbete för att integrera Minestos teknik i en 100% förnybar energimix i regionen, med början i Special Economic Zone (SEZ).

"Minesto har tagits emot med stort och seriöst intresse och engagemang av en rad aktörer Indonesien. Vår medverkan i Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) Energy Alliance på regeringsnivå stöder ytterligare implementeringsplanen för att bygga hållbar och kostnadseffektiv elproduktion baserad på vår teknik i Indonesien”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Minesto är ny medlem i det bilaterala programmet Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) Energy Alliance, och de samarbetsavtal som tecknas idag är ett första steg i utbyggnad av fler intressanta områden i Indonesien. Som det fjärde största landet sett till befolkningsmängd och ett av de största havsterritorierna i världen står Indonesien inför en verklig utmaning i övergången från fossilt till kostnadseffektiva och lämpliga förnybara energikällor. Indonesien består av mer än 17 000 öar, som alla är beroende av fossil energi som kol och diesel, men besitter också en av världens största tidvatten- och havsresurser.

"Det är centralt för Minestos kommersiella utrullning att etablera initiativ på de största marknaderna avseende tillgång till havs- och tidvattenströmmar. I dessa länder kan vi få en betydande inverkan på färdplanen mot en verklig förnybar energimix”, avslutar Martin Edlund.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 december 2022 kl. 11:45 CET.